Mediacje - Urbanistyka - Nieruchomości

Piomar Piotr Kozak

Firma

Prowadzę mediacje w sprawach

Rodzinnych i nieletnich

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody

Gospodarczych

Mediacja gospodarcza jest najbardziej efektywnym sposobem rozwiązywania sporów

Prawa pracy

Mediacje to efektywne narzędzie przy rozwiazywaniu konfliktów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Administracyjnych
i karnych

Postępowanie administracyjne prowadzone na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego

Co to w ogóle są mediacje?

Dlaczego uważam, że mediacje są atrakcyjne i warto z nich skorzystać?

Urbanistyka

Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego​

Miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego

Decyzje o warunkach

o warunkach zabudowy

Koncepcje urbanistyczne

Ekspertyzy urbanistyczne