Urbanistyka

Ład przestrzenny jest miastotwórczy, tworzący “przyjemny” klimat dla mieszkańców, ale również przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje firmy na terenie określonej gminy. Przed architektami, urbanistami, władzami centralnymi i samorządowymi sporo jeszcze pracy i planowania dobrych rozwiązań, aby nasze miasta, miasteczka i wsie stawały się atrakcyjniejsze, ale też i przyjazne –
w kontekście prawidłowego zagospodarowania przestrzennego, z utrzymaniem zasad ładu przestrzennego. Prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne umożliwia rozwój gospodarczy miast
i gmin.

Jako firma zajmuję się:

* studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

* miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

* decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

* koncepcjami urbanistycznymi;

* ekspertyzami urbanistycznymi.