Co to w ogóle są mediacje?

Mediacja jest formą rozwiązywania sporów opierającą się na niewładczej ingerencji osoby trzeciej, bezstronnej i neutralnej wobec stron i ich konfliktu, której głównym zadaniem jest:

1) doprowadzenie do zawarcia przez strony sporu porozumienia, które jest wzajemnie akceptowalne i uwzględnia interesy oraz potrzeby obu stron;

2) odbudowanie pozytywnych relacji i podstaw współpracy pomiędzy stronami sporu oraz doprowadzenie do ich samopoznawania, samodoskonalenia i tzw. wewnętrznego wzrostu moralnego.

(A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007)

Dlaczego uważam, że mediacje są atrakcyjne i warto z nich skorzystać?

Porównajmy mediacje i sąd na kilku przykładach:

* Kto wydaje decyzję w sprawie?

– strony (mediacje), sąd (sąd)

* Jak długo trwa załatwienie sprawy?

– mediacje przeprowadzane są bardzo szybko, następnie ugoda jest wysyłana do sądu gdzie jest potwierdzana, a sprawa w sądzie od początku – wiadomo 🙂

* Czy sprawa jest jawna?

W mediacji jest pełna poufność. Na przykład jako mediator nie mogę być świadkiem co do faktów,
o których dowiedziałem się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że Państwo zwolnicie mnie
z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. W sądzie co do zasady sprawy są jawne.

* Kto wygrywa w mediacjach? Obydwie strony. W sądzie albo się wygra, albo się przegra.

* I na końcu cena. Mediacje to tani sposób na załatwienie sprawy, natomiast z kosztami w sądzie różnie bywa.

Przeprowadzam mediacje w sprawach:  cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, gospodarczych,  prawa pracy, karnych i nieletnich.